Shropshire Council

Libraries Connected

18 August 2022 Last updated at 11:38

Public libraries are the ideal place to find help and information about local services, and to borrow books and use computers. Libraries are safe places where you will find kind and caring staff on hand to help you.

Libraries also offer online services which can be accessed from computers or mobile devices, away from the library building. Visit the local library in your area to request a library card and you'll be given information on how to find:

 • Books, audiobooks, ebooks
 • eMagazines, eComics and eNewspapers
 • Films and music including titles in languages other than English
 • Information about online learning
 • Computers and printing facilities
 • Wifi access for those with devices already

Reading materials are available in languages other than English, including eNewspapers from over 100 countries. Translation and audio software can help library users access reading in the language they need.

Libraries provide support for people who need help with computer and internet skills, and those who have access needs such as vision and print impairments.

At the library you'll find comfortable seating and a place to relax, and a range of free activities on offer including:

 • Family activities for babies and children under five
 • Activities for school-aged children and young people
 • Reading groups
 • Cultural and social activities

Library staff can give support and information about:

 • How to access free NHS healthcare
 • Education, schools and support for children and families
 • Housing, including social housing and any housing related benefits
 • Universal credit, including support making applications
 • Support for finding employment
 • Information about citizenship
 • English language lessons
 • Bereavement support

Libraries will help you find out about your local area and provide information about other organisations who can offer support and advice. You can find out where your nearest library is by visiting our library service webpages.

With thanks to Dr Ludmila Pekarska, Shevchenko Library and Archive and The Association of Ukrainian Women in Great Britain for translating this document, as follows:

Публічні бібліотеки є ідеальним місцем, де можна знайти допомогу та інформацію про
місцеві послуги, а також позичити книги та користуватися комп’ютерами. Бібліотеки – це
безпечні місця, де ви знайдете доброзичливий персонал, який допоможе вам.
Бібліотеки також пропонують онлайн-послуги, доступ до яких можна отримати з комп’ютерів
або мобільних пристроїв поза бібліотекою. Відвідайте місцеву бібліотеку у вашому районі,
щоб отримати читацький квиток, і вам нададуть інформацію про те, як знайти:
▪ Книги, аудіокниги, електронні книги
▪ Журнали, електронні комікси та
газети
▪ Фільми та музику, включно з іншими
ніж англійська мовами
▪ Інформацію про навчання онлайн
▪ Комп'ютери та друкарські засоби
▪ Доступ до Wi-Fi
Матеріали для читання доступні іншими ніж англійська мовами, включно з електронними
газетами з понад 100 країн. Програмне забезпечення для перекладу та аудіо може
допомогти користувачам бібліотеки отримати доступ до читання потрібною мовою.
Бібліотеки надають підтримку людям, яким необхідна допомога з комп’ютерними навичками
та навичками роботи в інтернеті, а також тим, хто має проблеми з порушенням зору.
У бібліотеці ви знайдете зручні сидіння та місце для відпочинку, а також різноманітні
безкоштовні
▪ Сімейні заходи для немовлят і дітей до п'яти років
▪ Заняття для дітей шкільного віку та молоді
▪ Групи читання
▪ Культурна та соціальна діяльність
Співробітники бібліотеки можуть надати підтримку та інформацію у таких питаннях:
▪ Як отримати доступ до
безкоштовного медичного
обслуговування (NHS)
▪ Освіта, школи, підтримка дітей та
сімей
▪ Житло, включно з соціальним та
будь-які пільги, пов'язані з житлом
▪ Універсальний кредит, включно з
допомогою оформлення заявок
▪ Підтримка в пошуку роботи
▪ Інформація про громадянство
▪ Уроки англійської мови
▪ Підтримка у випадку тяжкої втрати
Бібліотеки допоможуть вам дізнатися про вашу місцевість і нададуть інформацію про інші
організації, які можуть запропонувати підтримку та поради. Ви можете дізнатися, де
знаходиться ваша найближча бібліотека, відвідавши сайт - www.gov.uk/local-library-services.
Тут ви знайдете адресу найближчої бібліотеки, ознайомитеся з її веб-сайтом, інформацією
про послуги та час її роботи